Nagroda im. Haliny Machulskiej

Z dwojga twórców Teatru Ochoty, Halina Machulska nie zyskała sławy na miarę swojego zaangażowania w tworzenie instytucji.

Jej dokonania są obecne przede wszystkim we wspomnieniach absolwentów i absolwentek Ogniska Teatralnego. Halina Machulska zapoczątkowała ruch tworzący społeczność młodzieżową opartą na wymianie różnorodnych doświadczeń artystycznych. Twórcy Ogniska Teatralnego, inspirowani i wspierani przez Machulską, przez lata poszukiwali bardziej podmiotowej relacji pomiędzy artystą a widzem, uczestnikiem a pedagogiem.

Dlatego w jubileuszowym roku powołujemy nagrodę imienia Haliny Machulskiej. Chcemy nagradzać nią artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną, którzy swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności.

Zależy nam na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Chcemy tą nagrodą podkreślić rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Jednocześnie działaniem tym pragniemy wyeksponować postać założycielki Teatru i jej dorobek.

Nagroda ma wymiar finansowy, a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

Werdykt kapituły Nagrody im. Haliny Machulskiej

Kapituła Nagrody im. Haliny Machulskiej, w składzie: Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury), Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/Teatr21), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury), Katarzyna Gawkowska-Marciniak i Małgorzata Błasińska (Teatr Ochoty), po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami podczas obrad 5 i 6 października 2020 roku postanowiła przyznać trzy równorzędne nagrody:

 

 

Za czułe i odważne tworzenie teatru, w centrum którego jest człowiek ze swoją historią. Za budowanie wspólnoty  łączącej ludzi z pozornie różnych światów.

 

 

 

Za konsekwentne budowanie niejednorodnej społeczności teatralnej, z uwzględnieniem twórczej obecności widzów i widzek. Za skuteczną popularyzację pedagogiki teatru.

 

 

 

Za niegasnącą czynną miłość do ludzi i teatru. Za uważne, pełne poezji i zachwytu światem wędrowanie, w którym najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem.

 

 

Klasyczne podium ma 3 stopnie, które różnią się od siebie wysokością. Kapituła z pełnym przekonaniem proponuje je zrównać i przyznać w 2020 roku trzy równorzędne Nagrody im. Haliny Machulskiej.

Tym wyborem podkreślamy bogactwo, różnorodność i wielość sposobów działania w teatralnej przestrzeni, rzeczywistości zawodowej pedagogów i pedagożek teatru w Polsce. Dostrzegamy i nagradzamy olbrzymi potencjał praktyk, systematyki pracy, która została konsekwentnie wypracowana przez lata, bez odgórnego formowania, bez udziału systemowego kształcenia w obszarze edukacji i pedagogiki teatralnej.

Nasza decyzja to dostrzeżenie trzech osób w trzech różnych momentach życia zawodowego. To trzy przykłady różnych praktyk i strategii działania. Jednocześnie nagrodzone osoby łączy postawienie na rozwój i samodzielność uczestników działań, na wzmocnienie ludzi którzy towarzyszą im w pracy. Laureatki konsekwentnie i skutecznie działają we wszystkich obszarach wyznaczonych jako kryterium oceny w regulaminie konkursu: nieelitarność, trwałość i ciągłość działalności teatralnej, jej społeczna istotność i innowacyjność.

_______________________________________________________________________

Regulamin nagrody

UWAGA: W odpowiedzi na wyraźną potrzebę zmieniamy regulamin konkursu. Przyjmujemy również zgłoszenia od osób trzecich. Od teraz zapraszamy wszystkie instytucje, teatry, domy kultury, ale też uczestników działań do zgłaszania swoich instruktorów i instruktorek. Zależy nam jednak, żeby zgłoszenia zawierały wypowiedź na temat pracy kandydata lub kandydatki, przesłane w trybie opisanym w regulaminie.

Najważniejsze informacje:

  • Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2020 r.
  • Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, na adres sekretariat@teatrochoty.pl.
  • W zgłoszeniu prosimy przesłać wypowiedź kandydata/kandydatki lub o kandydacie/kandydatce do Nagrody, zarejestrowaną w dowolnej formie (pisemnej, dźwiękowej, nagrania wideo, wizualnej). Chcemy dowiedzieć się o osobie zgłaszanej jak najwięcej: Kim jest? Z kim działa? Po co i jak współpracuje?
  • Dodatkowo prosimy o wypełnienie i załączenie w wiadomości formularza zgłoszeniowego.
  • Ogłoszenie nazwiska laureatki / laureata Nagrody oraz jej wręczenie odbędzie się 11.10.2020 r. w Teatrze Ochoty.
  • Przed wysłanie zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Nagrody: https://bit.ly/3lEaxiM